Kế hoạch BÀN TAY NẶN BỘT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:32' 31-03-2013
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TRẢNG BOM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NG. BỈNH KHIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––
Số: … /KH-TH-NTP Sông Trầu , ngày 11 tháng 03 năm 2013

KẾ HOẠCH
V/V TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP “ BÀN TAY NẶN BỘT”
TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC- NĂM HỌC 2012- 2013

Căn cứ công văn số 1808/SGDĐT- GDTH, ngày 25/09/2012 của Sở Giáo dục – Đào tạo .Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trảng Bom trong việc Đổi mới PPDH nhằm NCCLGD toàn diện. Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” năm học 2012- 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên tiểu học trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho Giáo viên Tiểu học từng bước làm quen và vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học kể từ năm học 2012- 2013
2. Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học, Tự nhiên và Xã hội … trong trường tiểu học qua việc từng bước xây dựng và hình thành cho học sinh tiểu học hứng thú khám phá và thực hành khoa học; kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM

1. Nội dung: Dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong môn học Khoa học và TNXH,…
a). Đối với tổ khối:
Mỗi khối chọn cử 1giáo viên ( Đính kèm danh sách ) có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn tốt để tiến hành soạn giáo án và dạy thử nghiệm một số bài dạy sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột”, mỗi GV chọn 1 ( hoặc 2) bài . Các bài dạy thử nghiệm phải được đưa ra thảo luận, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối.
b). Trường:
- Tổ chức triển khai nội dung phương pháp “ Bàn tay nặn bột”
- Xây dựng các tiết dạy + Thảo luận , rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn
2. Hình thức tổ chức:
- Giáo viên đã được tập huấn ( 5 GV ) soạn giáo án và tiến hành dạy thử nghiệm , thời gian thực hiện từ tháng 3 / 2013 đến hết năm học ( sau khi đã được nhà trường triển khai, hướng dẫn nội dung và các giải pháp tổ chức dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”
3. Thời gian thực hiện:
- Ngày 30/03/2013: Trường triển khai hướng dẫn nội dung, giải pháp tổ chức dạy học tích hợp cho toàn thể CB-GV trong toàn trường.
- Từ ngày 1/04/2013 trở đi đến cuối năm học : Triển khai thực hiện giai đoạn soạn giáo án và dạy thử nghiệm ở các tổ khối. (Đính kèm kế hoạch)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Yêu cầu GV thực hiện soạn giảng theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong môn học như Khoa học và TNXH,… thể hiện rõ trong soạn giảng cùng với tổ khối sẽ tiến hành dự giờ, nắm tình hình và đánh giá kết quả thực nghiệm ở từng tổ khối .
- Nội dung, hình thức và kết quả/ hiệu quả các tiết dạy phải được khối g ghi nhận thông qua công tác dự giờ, thăm lớp và trao đổi, đúc rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn.
- Yêu cầu các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các khối trưởng cần phản ánh kịp thời với BGH để có sự điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ khối CM ( Thực hiện)

- Lưu VT, CM.
Nguyễn Duy Tân

Tải file tham khảo BÀN TAY NẶN BỘT theo link:
Nguyên tắc: http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/9069986
Tiến trình: http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/9069991
Áp dụng: http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/9069999